Jaunumi

Ar Talsu novada fonda atbalstu iegādāta aparatūra iedzīvotāju apvienībai

2021.gada vasarā, SIA Mergera pārstāvot iedzīvotāju apvienību “Kalitenes saime”, sagatavoja projekta pieteikumu Nodibinājuma “Talsu novada fonds” projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”. Vērtēšanas komisija apstiprināja projektu “Mobilās apskaņošanas sistēmas - skandas iegāde “Kalitenes saimes” pasākumu organizēšanai”. Rezultātā “Kalitenes saimei” radās iespēja iegādāties aparatūru, ko izmantot gan mēģinājumos, gan organizējot Kaltenes ciema pasākumus. Realizētais projekts dod lielu ieguvumu Kaltenes ciema tradīciju saglabāšanā un iedzīvotājiem “Kalitenes saimes” organizētie pasākumi arī turpmāk būs bez maksas. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Ar ES fonda projekta atbalstu IU "Tehniks - Kaltene" iegādājas metāla lentzāģi

Realizējot EJZF projektu ”Metāla lentzāģa iegāde IU “Tehniks – Kaltene” uzņēmējdarbības pilnveidošanai”, metālapstrādes uzņēmumam ir iegādāts metāla lentzāģis. Šī projekta realizēšanā SIA Mergera ir nodrošinājusi pilnu projekta vadības ciklu: sākot ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Biedrībā "Talsu rajona partnerība" un uzņemoties arī turpmāko piecu gadu periodā sagatavot pēcprojekta atskaites. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Sadarbība ar EPALE Latvija

EPALE ir eiropeiska kopiena pieaugušo izglītības speciālistiem.  EPALE Latvija atbalsta un uzlabo pieaugušo izglītības profesiju statusu un izglītības speciālistiem nodrošina kvalitatīvu un aktuālu informāciju. 

SIA Mergera ir EPALE Latvija vēstnieks un sadarbības rezultātā ir tapuši vairāki raksti, kas ir noderīgi ikvienam, bet īpaši, topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Raksti brīvi pieejami ikvienam interesentam, spiežot uz kādas no pogām zem attēla. 

Vairāk par SIA Mergera pakalpojumiem, lasiet sadaļā Pakalpojumi.

Ekspertu diskusija - digitālo prasmju pilnveide

SIA Mergera vadītāja, pārstāvot SIA Latsketch, piedalījās Latvijas Universitātes rīkotajā ekspertu diskusijā, pasākumu cikla Inovāciju pēcpusdienas ietvaros. Diskusija tika veltīta zināšanām un praksei digitālo prasmju pilnveidē, aktualizējot mūsdienu laika izaicinājumus. Video iespējams noklausīties pilnu diskusijas ierakstu.

Vairāk par SIA Mergera piedāvātajām iespējām pilnveidot zināšanas, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.