Veikals

EUR 7.00

Materiāls "Kur ņemt starta kapitālu ideju realizēšanai" paredzēts ikvienam, kuram ir kāda ideja, tai skaitā jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī nelielu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Materiāls palīdzēs orientēties dažādos finansējuma veidos un organizāciju mājaslapās, lai atrastu finansējumu savas idejas realizēšanā. Materiālā ir gan īsi teorijas skaidrojumi vieglā un saprotamā valodā, gan uzdevumi, kas palīdzēs pieņemt lēmumu par labāko idejas finansētāju.

Materiāls ir sagatavots latviešu valodā, PDF formātā, apjoms 10 lpp..

EUR 7.00

Materiāls "Kā sagatavot labu projekta pieteikumu" paredzēts jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī nelielu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Materiāls palīdzēs sagatavot projekta pieteikumu Eiropas Savienības vai cita finansējuma piesaistei. Materiālā ir gan īsi teorijas skaidrojumi vieglā un saprotamā valodā, gan uzdevumi, kas palīdzēs sagatavoties projekta pieteikuma iesniegšanai.

Materiāls ir sagatavots latviešu valodā, PDF formātā, apjoms 10 lpp..

EUR 7.00

Grāmatvedības organizācijas dokuments "Nolikums par depozīta sistēmas ieviešanu uzņēmumā" izstrādāts balstoties uz 2023.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nolikums paredzēts nelieliem ēdināšanas uzņēmumiem, kuri klientiem nepiemēro depozīta maksu, depozīta iepakojumu nodod depozīta pieņemšanas punktā un ar saņemto kuponu iegādājas preces. Nolikumā ir ietverta informācija par dzērienu pasniegšanu uzņēmumā, iepakojuma apsaimniekošanu, nenodotā depozīta iepakojuma uzskaiti un tā atspoguļošanu grāmatvedībā.

Nolikums ir sagatavots latviešu valodā, Word formātā, apjoms 5 lpp..

EUR 7.00

Noteikumi par kārtību, kādā veidā uzskaita ieņēmumus, par kuriem darījuma partneris nepieprasa attaisnojuma dokumentu izstrādāti saskaņā ar 2024.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Noteikumi paredzēti pašnodarbinātām personām, kuras darījumu apliecinošos dokumentus izsniedz tikai pēc pieprasījuma un dienas beigās sagatavo reģistru par dienas laikā saņemtajiem ieņēmumiem. Noteikumi ietver informāciju par to kā jāveic dienas ieņēmumu reģistra aizpildīšana un pielikumā ir izstrādāts dienas ieņēmumu reģistrs Word un Excel formātā.

Noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā, Word un Excel formātos, apjoms 5 lpp..

Lūdzam ņemt vērā, ka iegādājoties digitālo saturu nav piemērojamas 14 dienu atteikšanās tiesības.