Par mums

Vārds Mergera ir vietvārds, agrākais Mērsraga nosaukums, kas ir uzņēmuma īpašnieces dzimtā vieta un lauku reģions ar senu vēsturi. Savukārt vārds Merger tulkojumā no angļu valodas nozīmē apvienošanās un kā ekonomisks termins tiek skaidrots kā uzņēmumu apvienošana. Uzņēmuma nosaukums “Mergera” sevī ietver galveno uzņēmuma vērtību

apvienojot vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un SIA “Mergera” spēkus un zināšanas, radīt vērtības, kas kļūst zināmas no paaudzes paaudzēs.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus projektu vadīšanas, grāmatvedības un lektoru pakalpojumus, SIA Mergera darbiniekiem ir gan nepieciešamā izglītība, gan pieredze. Pieredze iegūta vairāku gadu garumā strādājot ar dažādiem projektiem, kārtojot grāmatvedību un vadot lekcijas. Zināšanas tiek regulāri papildinātās, apmeklējot šo jomu pasākumus un lasot nozaru profesionāļu publikācijas.

  • Darbs pašvaldības realizēto projektu darba grupā (būvniecība, pamatlīdzekļu iegāde, izglītības iestāžu projekti);

  • Sabiedriskā labuma projekti - bezmaksas aktivitātes dažādām sabiedrības grupām, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde organizācijām;

  • Uzņēmējdarbības projekti - ražošanas iekārtu un pamatlīdzekļu iegāde, darbinieku piesaiste, starptautiskās konkurētspējas projekti.

  • Budžetiestāžu grāmatvedība (algu aprēķināšana, pamatlīdzekļu uzskaite, kases funkciju nodrošināšana);

  • Kapitālsabiedrībām (SIA) pilna cikla grāmatvedības nodrošināšana;

  • Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana saimnieciskās darbības veicējiem un IU;

  • Konsultāciju sniegšana - kapitālsabiedrībām, saimnieciskās darbības veicējiem, reliģiskām organizācijām un fiziskām personām (atvieglojumu piemērošana) .

  • EPALE Latvija organizētajā konferencē "Projektu nozīme pieaugušo izglītībā" prezentēta lekcija "Finansējuma pieejamība iedeju realizēšanai izglītības jomā".

  • Pēc PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” pieprasījuma sagatavota lekcija “Finansējuma piesaiste ideju realizēšanai kokapstrādē”;

  • AS “Attīstības un finanšu institūcija Altum” organizētā pasākumā prezentēts pieredzes stāsts “Uzsākt biznesu bez uzkrājumiem”.