Par mums

Vārds Mergera ir vietvārds, agrākais Mērsraga nosaukums, kas ir uzņēmuma īpašnieces dzimtā vieta un lauku reģions ar senu vēsturi. Savukārt vārds Merger tulkojumā no angļu valodas nozīmē apvienošanās un kā ekonomisks termins tiek skaidrots kā uzņēmumu apvienošana. Uzņēmuma nosaukums “Mergera” sevī ietver galveno uzņēmuma vērtību 

apvienojot vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un SIA “Mergera” spēkus un zināšanas, radīt vērtības, kas kļūst zināmas no paaudzes paaudzēs.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus projektu vadīšanas, grāmatvedības un lektoru pakalpojumus, SIA Mergera darbiniekiem ir gan nepieciešamā izglītība, gan pieredze. Pieredze iegūta vairāku gadu garumā strādājot ar dažādiem projektiem, kārtojot grāmatvedību un vadot lekcijas. Zināšanas tiek regulāri papildinātās, apmeklējot šo jomu pasākumus un lasot nozaru profesionāļu publikācijas.