Pakalpojumi

SIA Mergera pilnībā saprot topošā uzņēmēja un mazā uzņēmuma vajadzības un tieši tādēļ jebkurš pakalpojums sākas ar bezmaksas konsultāciju.

Projektu vadība ir process, kurā ierobežotā laikā ar ierobežotām finansēm sasniedz konkrētu mērķi. Latvijā par projektu vadītājiem bieži sauc cilvēkus, kuri piesaista Eiropas Savienības fondu finansējumu dažādu ideju realizēšanā.

SIA Mergera saviem klientiem piedāvā realizēt projektus gan tikai ar klienta finansējumu, gan arī piesaistot Eiropas Savienības fondu un citu finanšu devēju finansējumu.

Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir jākārto grāmatvedība. Grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu, kā arī izsekot katra saimnieciskā darījuma norisei.

SIA Mergera piedāvā kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī fiziskām personām.

Mūžizglītība ir process dzīves garumā, kas balstās uz jaunu zināšanu, prasmju un pieredzes iegūšanu, lai paaugstinātu un mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši vajadzībām.

SIA Mergera saviem klientiem piedāvā noklausīties lekcijas par topošajiem uzņēmējiem aktuālām tēmām.