Jaunumi

Kampaņa “TU jautā - MĒS atbildēsim! 

SIA Mergera 2024.gadu iesāk ar jaunumu - ikmēneša kampaņu "TU jautā - MĒS atbildēsim!"  

Esam sagatavojuši atbildi uz februāra jautājumiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu.  

Atbilde: "Pirms sākat nodarboties ar uzņēmējdarbību tā ir jāreģistrē Valsts ieņēmu dienestā (VID) vai Uzņēmumu reģistrā (UR), atkarībā no izvēlētās uzņēmējdarbības formas. VID visbiežāk reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs jeb pašnodarbinātais, bet UR – SIA vai mazkapitāla SIA.  Pirms reģistrēšanās iesakām rūpīgi izpētīt un ja nepieciešams pietiekties uz konsultāciju pie grāmatveža vai jurista un noskaidrot ar ko atšķiras abas formas un cik piemērotas tās ir izvēlētajai uzņēmējdarbībai. Ja esat piereģistrējis pašnodarbināto vai nodibinājis SIA, bet saimnieciskā darbība nenotiek, tad pirmajā gadā papildus nodokļi nav jāmaksā, taču sākot ar otro darbības gadu jāmaksā 50 eiro/gadā. Vēršam uzmanību, ka pat ja saimnieciskā darbība nenotiek dažas deklarācijas VID vienalga ir jāsniedz." 

Vairāk par SIA Mergera lektoru pakalpojumiem, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.

Darbs LRĀGA pie nodokļu maksātāja reitinga pilnveidošanas

Kopš 2023.gada ir pieejams VID veidots vērtējums par uzņēmuma nodokļu saistību izpildi jeb nodokļu maksātāja reitings. Pašlaik šis reitings ir pieejams ikvienam uzņēmumam savā EDS profilā, taču šī gada martā to paredzēts arī publiskot. 

Kopš nodokļu maksātāju reitings pieejams, LRĀGA biedri, tai skaitā arī SIA Mergera ir aktīvi diskutējuši gan savā starpā, gan vērsuši uzmanību vairākām valsts iestādēm par reitinga nepilnībām, galvenokārt tām, kuras saistītas ar vidējās darba algas aprēķinu un par to, kā tas ietekmē reitingu. 

Diskusiju rezultātā ir panākts, ka Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests vēlreiz pētīs, kā darba algas aprēķins ietekmē reitingu un, iespējams, to vēl pilnveidos. 

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

Foto: pexels.com

Mīti un patiesība par ārpakalpojuma grāmatvedību

Esam apkopojuši populārākos mītus par ārpakalpojuma grāmatvedību un izskaidrojuši kā ir patiesībā saņemot SIA Mergera pakalpojumus.  

Ārpakalpojuma grāmatvedis nav klātesošs uzņēmumā, tikai sakārto dokumentus.

✅Patiesībā ārpakalpojuma grāmatvedis tāpat kā uzņēmuma darbinieks iespējami īsā laikā cenšas reaģēt uz klienta vajadzībām.

❎ Grāmatvedis sniedz arī juridiskās konsultācijas.

✅Grāmatvedis nav jurists un parasti juridiskos jautājumos nekonsultē, ja vien nav arī juridiskā izglītība un prakse. Tomēr grāmatvedis ikdienā sakaras ar daudz un dažādām situācijām un vienkāršos juridiskos jautājumos var ieteikt uzņēmējam problēmas risinājumu.

❎Grāmatvedības dokumenti nav pieejami uzņēmumam, jo tie ir iesniegti ārpakalpojuma grāmatvedim.

✅Grāmatvedības dokumenti glabājas ārpakalpojuma uzņēmumā, taču pēc nepieciešamības tie ir pieejami uzņēmumam. Kā arī iesniedzot gada pārskatu visi

iepriekšējā gada dokumenti tiek nodoti uzņēmumam glabāšanā. 

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

Vieslekcija Mērsraga vidusskolā

2024.gada 13.februārī tikāmies ar Mērsraga vidusskolas 3.klasi, lai kopīgi rastu atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, ko dara ražojoši uzņēmumi un ko pakalpojumu sniedzēji, ko dara finanšu konsultāciju uzņēmums?

Kopīgi secinājām, ka grāmatvedis nav cilvēks, kurš izvadā grāmatas bibliotēkām. Kā arī skolēni apskatīja, kas ir gada pārskats un mēģināja lasīt savu pirmo grāmatvedības dokumentu - rēķinu. 

Prezentācija ikvienam brīvi pieejama, spiežot uz pogas "Uzņēmējdarbība". Savikārt, vairāk par SIA Mergera lektoru pakalpojumiem, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.

Kampaņa “TU jautā - MĒS atbildēsim! 

SIA Mergera 2024.gadu iesāk ar jaunumu - ikmēneša kampaņu "TU jautā - MĒS atbildēsim!"  

Esam sagatavojuši atbildi uz janvāra jautājumu: “Interesē kāpēc iegādājoties lauksaimniecības tehniku tā netiek grāmatvedībā uzskatīta par aktuāliem izdevumiem?” 

Atbilde: "Iegādājoties lauksaimniecības tehniku, tā parasti ir dārgāka par 1000 eiro un tādēļ tā ir atzīstama par pamatlīdzekli. Vienkāršā ieraksta grāmatvedībā šādus izdevumus uzrāda ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu”, savukārt aprēķinot pamatlīdzekļa nolietojumu, to uzrāda aktuālajos izdevumos ik mēnesi vai reizi gadā. Detalizēti skatīt MK noteikumos Nr. 322 “Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”."

Vairāk par SIA Mergera lektoru pakalpojumiem, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.

Kampaņa “TU jautā - MĒS atbildēsim! 

SIA Mergera 2024.gadu iesāk ar jaunumu - ikmēneša kampaņu "TU jautā - MĒS atbildēsim!"  

Aicinām ikvienu uzdot SIA Mergera sev interesējošu jautājumu par grāmatvedību, projektu vadību vai pašu uzņēmumu un mēneša beigās uz vienu jautājumu mēs sagatavosim atbildi. 

Jautājumus aicinām uzdot pie ikmēneša Facebook un LinkedIn ieraksta komentārā vai iesūtot to e-pastā: mergera@mergera.lv

Vairāk par SIA Mergera lektoru pakalpojumiem, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.

Iepriekšējo gadu jaunumu arhīvs: