Jaunumi

Publikācija žurnālā Bilance

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro, sauc par mazkapitāla SIA. Kā liecina Uzņēmuma reģistra apkopotā statistika, 2022. gadā Latvijā no visiem uzņēmumu veidiem 22% jeb 40 251 uzņēmums ir mazkapitāla SIA un 2022. gadā mazkapitāla SIA ir visbiežāk reģistrētais uzņēmumu veids. Rakstā par mazkapitāla SIA atklāsi nianses un aspektus, kas jāņem vērā pie šāda uzņēmuma veida, kā arī par tā pamatkapitālu un peļņas sadali.  Raksts publicēts žurnāla Bilance 2023.gada maija numurā. 

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

Dalība "Finanšu pratības nedēļa 2023"

Elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS) daudziem vairs nav nekas svešs, jo kopš 2014.gada nodokļu grāmatiņas ir tikai elektroniskā formā. Bet vai iedzīvotāji zina, kādu informāciju vēl var atrast EDS? Vai iedzīvotāji zina kādu informāciju nepieciešams atzīmēt nodokļu grāmatiņā? Uz šiem un citiem jautājumiem atbilde tika rasta Latvijas Bankas rīkotajā “Finanšu pratības nedēļā 2023”, kas norosinājās no 2023.gada 20.marta - 26.martam. 

Visas nedēļas laikā informācija tika publicēta SIA Mergera Facebook un LinkedIn profilos, kā arī platformā EPALE publicēts raksts, kurā apkopota visa informācija.

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

Publikācija žurnālā Bilance

Pusaudži meklē iespējas kā nopelnīt papildus kabatas naudu un gūt darba pieredzi ne vien vasaras brīvlaikā, bet arī mācību gada laikā. Informācija par iespējām pelnīt mācību gada laikā ir salīdzinoši maz, tādēļ autore apkopoja informāciju par pusaudžu iespējam pelnīt gan strādājot algotu darbu, gan esot pašnodarbinātajiem mācību gada laikā. Raksts publicēts žurnāla Bilance 2023.gada marta numurā. 

Raksta elektroniskā versija pieejama Latvijas Republikas Ārpakalpojuma Grāmatvežu Asociācijas mājaslapā. 

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

Publikācija žurnālā Bilance

Eiropas Savienības fondu un citu finanšu devēju projektu konkursi ir lielisks veids, kā realizēt idejas. SIA Mergera sagatavotajā rakstā  "Projekta ieviešanas process", skaidrots gan par to kādi riski pastāv ieviešot projektu, gan ieteikumi, kā projektu veiksmīgi ieviest dzīvē. Raksts publicēts žurnāla Bilance 2022.gada novembra numurā. 

Raksta elektroniskā versija pieejama Latvijas Republikas Ārpakalpojuma Grāmatvežu Asociācijas mājaslapā. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Projekts "Meža izziņas pārgājiens, iepazīstot meža terapiju un ilgtspēju" 

SIA Mergera viens no lielākajiem gandarījumiem ir ilgtspējīgi projekti. 

2022.gada pavasarī pilnu projekta vadības ciklu sniedzām Fondam "Tavs atbalsts", projektam "Meža izziņas pārgājiens, iepazīstot meža terapiju un ilgtspēju". Pasākumā bērni no visas Latvijas klausījās ornitologa lekciju un gatavoja putnu barotavas. Nu barotavas bērni izvietojuši pie savām mājām un rūpējas par putniņiem, kuriem zem lielās sniega segas barību atrast grūtāk.

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Stādu audzētavas STARI atsauksme

Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir jākārto grāmatvedība. 

SIA "Mergera" piedāvā licencētus grāmatvedības pakalpojumus esošajiem, topošajiem uzņēmējiem un fiziskām personām. Sniedzot grāmatvedības pakalpojums uzņēmums labprāt izmanto visas pieejamās tehnoloģijas, lai sadarbību padarīt ērtu un efektīvu.

Stādu audzētava STARI galvenokārt nodarbojas ar ziedu, tomātu un citu dārzeņu stādu mazumtirdzniecību. Sākoties rudens un ziemas sezonai, klientiem tiek piedāvāti sezonai raksturīgi dekori.

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

EPALE Latvija vēstniece Inga Jefrēmova

EPALE - pieaugušo izglītības platforma Latvijā ir nominējusi SIA Mergera vadītāju Ingu Jefrēmovu par EPALE Latvija vēstnieci 2022./2023. mācību gadā.

Vēstniekiem ir priekšroka EPALE rīkotajos pasākumos, kā arī iespēja ciešāk sadarboties, iesakot savas idejas un piedaloties kā lektoriem. Kā arī EPALE Latvija var informatīvi un finansiāli atbalstīt EPALE vēstnieku pieaugušo izglītības tēmām veltītus pasākumus.

Vairāk par SIA Mergera lektoru pakalpojumiem, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.

SIA "SPURA" atsauksme

Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir jākārto grāmatvedība. 

SIA "Mergera" piedāvā licencētus grāmatvedības pakalpojumus esošajiem, topošajiem uzņēmējiem un fiziskām personām. Sniedzot grāmatvedības pakalpojums, vienmēr tiek domāts kā sadarbību padarīt ērtu un efektīvu.

SIA "SPURA" galvenokārt sniedz ēdināšanas pakalpojumus Rojas pagastā un piedāvā ūdens inventāra nomu visā Latvijā. Kā arī klientiem tek piedāvāti dažādi, sezonāli pasākumi.

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

Publikācija žurnālā Bilance

Projektu konkursi ir lielisks veids, kā piesaistot finansējumu, realizēt idejas. Lai piesaistītu finanšu devēju finansējumu, ir jāsagatavo projekta pieteikums, kurš sastāv no vairākiem dokumentiem, tajā skaitā arī finanšu plāna. Uzņēmējdarbības attīstības projektos parasti ir divas finanšu sadaļas, viena ir uzņēmuma finanšu plāns, bet otra – projekta finanšu plāns. Savukārt, sabiedriskā labuma projektos ir tikai projekta finanšu plāns. Vairāk par to kāda informācija iekļaujama katrā no plāniem un ar ko tie atšķiras, lasāms SIA Mergera ir sagatavotajā rakstā "Kā sagatavot projekta finanšu plānu", kas publicēts žurnāla Bilance 2022.gada augusta numurā. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Projekts "Meža izziņas pārgājiens, iepazīstot meža terapiju un ilgtspēju" 

SIA "Mergera" dāvināja Fondam "Tavs atbalsts" pilnu projektu vadības ciklu, lai piedalītos AS „Latvijas Valsts meži” Meža attīstības fonda izsludinātajā projektu konkursā. 

Projekts "Meža izziņas pārgājiens, iepazīstot meža terapiju un ilgtspēju" tika atbalstīts, dodot iespēju 21 skolas vecuma bērnam no 2022.gada 9.-11.augustam, piedalīties bezmaksas trīs dienu pasākumā. Meža izziņas pārgājiens notika Cēsīs, kempinga „Ozolkalns” teritorijā un apkārtesošajā mežā. Pieredzējušu meža terapeišu, mežziņa un ornitologa vadībā bērniem tika iedotas prasmes ko un kā darīt dabā, lai prastu būt dabā un spētu novērtēt mežu gan kā resursu ikdienas vajadzību apmierināšanā, gan kā terapijas veidu. Projekta kopējās izmaksas  8704,33 eiro. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

IU "Tehniks - Kaltene" atsauksme

Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir jākārto grāmatvedība. 

SIA "Mergera" piedāvā licencētus grāmatvedības pakalpojumus esošajiem, topošajiem uzņēmējiem un fiziskām personām. Kā arī nepieciešamības gadījumā palīdz sakārtoto ar lietvedību saistītus jautājumus. 

IU "Tehniks - Kaltene" galvenokārt sniedz metālapstrādes pakalpojumus un izgatavo dažādas specifiskas ražošanas iekārtas. 

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

Aprīkojuma iegāde Mērsraga vidusskolas Dizains un tehnoloģijas kabinetam

SIA "Mergera" kopā ar  Mērsraga vidusskolu  2021./2022. mācību gada II pusgadā Labdarības fondā Sofi iesniedza projekta pieteikumu “Aprīkojuma iegāde Mērsraga vidusskolas Dizains un tehnoloģijas kabineta iekārtošanai”. Patiess prieks bija uzzināt, ka projekts ir apstiprināts. Aprīkojuma sastāvā ir vairākas šujmašīnas, dažādi kokapstrādes rokas instrumenti, līmes pistoles un iededzināšanas aparāti, par kopējo summu 1227,72 eiro. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Ar "Dari Talsu novadam" atbalstu iegādājas kravas piekabi

Biznesa ideju konkursa “Dari Talsu novadam” ietvaros realizēts projekts “Kravas piekabes iegāde izejmateriālu un gatavās produkcijas transportēšanai”. 

SIA Mergera nodrošināja  pilnu projektu vadības ciklu, sākot ar projekta pieteikuma sagatavošanu un beidzot ar gala atskaišu iesniegšanu. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Publikācija žurnālā Bilance

Eiropas Savienības fondu un citu finanšu devēju projektu konkursi ir lielisks veids, kā realizēt idejas. Lai piesaistītu ES fondu vai citu finanšu devēju finansējumu, ir jāsagatavo projekta pieteikums. Savukārt, lai sagatavotu labu projekta pieteikumu un veiksmīgi to ieviestu, jāievēro vairāki priekšnoteikumi. Vairāk par priekšnoteikumiem projekta pieteikuma sagatavošanā lasāms SIA Mergera ir sagatavotajā rakstā "Kā sagatavot labu projekta pieteikumu", kas publicēts žurnāla Bilance 2022.gada jūlija numurā. 

Raksta elektroniskā versija pieejama Latvijas Republikas Ārpakalpojuma Grāmatvežu Asociācijas mājaslapā. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Dalība Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijā

SIA Mergera ir uzņemta Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijā (LRĀGA). LRĀGA pārstāv ārpakalpojuma grāmatvežu profesionālās intereses valsts, pašvaldību iestādēs un NVO sektorā, piedaloties normatīvo aktu priekšlikumu izstrādē un apspriešanā grāmatvedības uzskaites, finanšu un nodokļu jomās. Asociācijas biedru vidū ir nozares eksperti, kas sagatavo publikācijas vienam no vadošajiem  grāmatvedības nozares žurnāliem Latvijā “Bilance”.

Vairāk par SIA Mergera grāmatvedības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Grāmatvedība.

EPALE_Mergera_23_02_2022.pptx

EPALE konference "Projektu nozīme pieaugušo izglītībā"

2022.gada 23.februārī EPALE Latvija rīkoja konferenci, kuras mērķis bija aktualizēt projektu nozīmi pieaugušo izglītības jomā. SIA Mergera piedalījās EPALE Latvija organizētajā konferencē ar prezentāciju "Finansējuma pieejamība iedeju realizēšanai izglītības jomā". SIA Mergera prezentācija pieejama spiežot uz attēla, savukārt konferences ieraksts un visas prezentācijas pieejams spiežot uz pogas EPALE konference.

Vairāk par SIA Mergera lektora pakalpojumiem, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.

Ar Talsu novada fonda atbalstu iegādāta aparatūra iedzīvotāju apvienībai

2021.gada vasarā, SIA Mergera pārstāvot iedzīvotāju apvienību “Kalitenes saime”, sagatavoja projekta pieteikumu Nodibinājuma “Talsu novada fonds” projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”. Vērtēšanas komisija apstiprināja projektu “Mobilās apskaņošanas sistēmas - skandas iegāde “Kalitenes saimes” pasākumu organizēšanai”. Rezultātā “Kalitenes saimei” radās iespēja iegādāties aparatūru, ko izmantot gan mēģinājumos, gan organizējot Kaltenes ciema pasākumus. Realizētais projekts dod lielu ieguvumu Kaltenes ciema tradīciju saglabāšanā un iedzīvotājiem “Kalitenes saimes” organizētie pasākumi arī turpmāk būs bez maksas. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Ar ES fonda projekta atbalstu IU "Tehniks - Kaltene" iegādājas metāla lentzāģi

Realizējot EJZF projektu ”Metāla lentzāģa iegāde IU “Tehniks – Kaltene” uzņēmējdarbības pilnveidošanai”, metālapstrādes uzņēmumam ir iegādāts metāla lentzāģis. Šī projekta realizēšanā SIA Mergera ir nodrošinājusi pilnu projekta vadības ciklu: sākot ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Biedrībā "Talsu rajona partnerība" un uzņemoties arī turpmāko piecu gadu periodā sagatavot pēcprojekta atskaites. 

Vairāk par SIA Mergera projektu vadības pakalpojumiem, lasiet sadaļā Projektu vadība.

Sadarbība ar EPALE Latvija

EPALE ir eiropeiska kopiena pieaugušo izglītības speciālistiem.  EPALE Latvija atbalsta un uzlabo pieaugušo izglītības profesiju statusu un izglītības speciālistiem nodrošina kvalitatīvu un aktuālu informāciju. 

SIA Mergera ir EPALE Latvija vēstnieks un sadarbības rezultātā ir tapuši vairāki raksti, kas ir noderīgi ikvienam, bet īpaši, topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Raksti brīvi pieejami ikvienam interesentam, spiežot uz kādas no pogām zem attēla. 

Vairāk par SIA Mergera pakalpojumiem, lasiet sadaļā Pakalpojumi.

Ekspertu diskusija - digitālo prasmju pilnveide

SIA Mergera vadītāja, pārstāvot SIA Latsketch, piedalījās Latvijas Universitātes rīkotajā ekspertu diskusijā, pasākumu cikla Inovāciju pēcpusdienas ietvaros. Diskusija tika veltīta zināšanām un praksei digitālo prasmju pilnveidē, aktualizējot mūsdienu laika izaicinājumus. Video iespējams noklausīties pilnu diskusijas ierakstu.

Vairāk par SIA Mergera piedāvātajām iespējām pilnveidot zināšanas, lasiet sadaļā Lektora pakalpojumi.