Grāmatvedība

Visiem, kuri veic jebkāda veida uzņēmējdarbību, ir jākārto grāmatvedība. Grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu, kā arī izsekot katra saimnieciskā darījuma norisei.

SIA Mergera piedāvā licencētus grāmatvedības pakalpojumus esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī fiziskām personām.

Grāmatvedības pakalpojumi topošajiem uzņēmējiem

SIA Mergera piedāvā ārpakalpojumu grāmatvedību topošajiem uzņēmējiem, nodrošinot pilnu grāmatvedības ciklu, kas sevī ietver:

 • konsultāciju pirms grāmatvedības pakalpojumu saņemšanas;

 • piemērotākās saimnieciskās darbības formas izvēli;

 • piemērotākā nodokļu režīma izvēli;

 • grāmatvedības iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi;

 • grāmatvedības ikdienas darbību veikšanu;

 • ikmēneša grāmatvedības atskaišu sagatavošanu;

 • gada pārskata vai gada ienākumu deklarācijas sagatavošanu.

Grāmatvedības pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, darījumu skaita mēnesī, tādēļ precīzas grāmatvedības pakalpojumu izmaksas būs iespējams pateikt tikai pēc pirmās konsultācijas.

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Grāmatvedības pakalpojumi esošajiem uzņēmējiem

SIA Mergera piedāvā ārpakalpojumu grāmatvedību esošajiem uzņēmējiem, nodrošinot pilnu grāmatvedības ciklu, kas sevī ietver:

 • konsultāciju pirms grāmatvedības pakalpojumu saņemšanas;

 • grāmatvedības iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi un aktualizāciju;

 • grāmatvedības ikdienas darbību veikšanu;

 • ikmēneša grāmatvedības atskaišu sagatavošanu;

 • gada pārskata vai gada ienākumu deklarācijas sagatavošanu.

Grāmatvedības pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, darījumu skaita mēnesī, tādēļ precīzas grāmatvedības pakalpojumu izmaksas būs iespējams pateikt tikai pēc pirmās konsultācijas.

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām personām

SIA Mergera piedāvā grāmatvedības pakalpojumus fiziskām personām:

 • konsultāciju pirms grāmatvedības pakalpojumu saņemšanas;

 • dokumentu sagatavošana iesniegšanai EDS (Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā) (piemēram, gada ienākumu deklarācijas sagatavošana);

 • skaidrojumu sniegšanu ar grāmatvedību un nodokļiem saistītos jautājumos (piemēram, algu aprēķina izskaidrošana).

Grāmatvedības pakalpojumu izmaksas fiziskām personām ir 20,00 eiro/stundā.

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā ir pieejama informācija par ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem, kuriem atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” Valsts ieņēmumu dienests ir izsniedzis licenci ārpakalpojuma grāmatveža darbībai, kā arī par licencētā ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēja atbildīgo ārpakalpojuma grāmatvedi, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un informāciju, ja izsniegtā licence ir apturēta vai anulēta.

SIA "Mergera" ārpakalpojuma grāmatveža licence Nr. AGL0000141.