Projektu vadība

Projektu vadība ir process, kurā ierobežotā laikā ar ierobežotām finansēm sasniedz konkrētu mērķi. Latvijā par projektu vadītājiem bieži sauc cilvēkus, kuri piesaista Eiropas Savienības fondu finansējumu dažādu ideju realizēšanā. 

SIA Mergera saviem klientiem piedāvā realizēt projektus gan tikai ar klienta finansējumu, gan arī piesaistot Eiropas Savienības fondu un citu finanšu devēju finansējumu.

Projektu vadības pakalpojumi - tikai klienta finansējums

SIA Mergera piedāvā pilnu projektu vadības ciklu, kas sevī ietver: 

Projekta veiksmīgai sagatavošanai un ieviešanai, liela nozīme ir komandai. Tādēļ projekta izstrādes un ieviešanas procesā SIA Mergera kļūs par Jūsu uzņēmuma komandas daļu.

Projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, projekta sarežģītības un aktivitāšu skaita, tādēļ precīzas projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas būs iespējams aprēķināt pēc pirmās konsultācijas. 

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Projektu vadības pakalpojumi - piesaistot finansējumu

SIA Mergera piedāvā projektu vadības pakalpojumus, daļu finansējuma piesaistot no Eiropas Savienības fondiem vai cita finanšu avota. Šāda projekta pilns vadības cikls sevī ietver:

Projekta veiksmīgai sagatavošanai un ieviešanai, liela nozīme ir komandai. Tādēļ projekta pieteikuma sagatavošanas un ieviešanas procesā SIA Mergera kļūs par Jūsu uzņēmuma komandas daļu. 

Projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, projekta sarežģītības un aktivitāšu skaita, tādēļ precīzas projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas būs iespējams aprēķināt pēc pirmās konsultācijas. Dažkārt projektu vadības pakalpojumus var attiecināt uz projekta attiecināmajām izmaksām.

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai

Uzsākot uzņēmējdarbību viens no jautājumiem, kas jāatrisina ir: kur ņemt starta kapitālu?

Ja ir tikai biznesa ideja, kas īsti vēl nav pētīta (nav sagatavots biznesa plāns) un uzņēmējdarbības uzsākšanai ir nepieciešams neliels starta kapitāls (līdz 5000 eiro), tad SIA Mergera iesaka sākt ar dalību kādā biznesa ideju konkursā. Zināmākie biznesa ideju konkursi ir: Laukiem būt!, Ideju kauss vai pašvaldību rīkoti biznesa ideju konkursi. Šādos biznesa ideju konkursos, parasti tiek rīkotas apmācības, kas palīdzēs izpētīt ideju un sagatavos to prezentēšanai.

Ja biznesa ideju konkursā neveicās, tad SIA Mergera iesaka vākt "pūļa finansējumu". Latvijā ir izveidota vietne "Projektu banka", bet finansējumu var vākt arī kādā no ārzemju pūļa finansējuma platformām.

Savukārt, ja idejai nepietiek ar nelielu starta kapitālu vai neder augstāk piedāvātie varianti, tad jāpiesaista finansējums no Eiropas Savienības fondiem vai citiem finanšu devējiem. Informāciju par pieejamo finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai var meklēt, piemēram, Centrālās finanšu līguma aģentūras mājaslapā, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā un citur.

Jebkurā no iepriekš minētajiem finansējuma piesaistīšanas veidiem SIA Mergera var piedāvāt projektu vadības pakalpojumus. Šāda projekta pilns vadības cikls sevī ietver:

Projekta veiksmīgai sagatavošanai un ieviešanai, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšanai, liela nozīme ir komandai. Tādēļ projekta sagatavošanas un ieviešanas procesā SIA Mergera kļūs par Jūsu topošā uzņēmuma komandas daļu.

Projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, projekta sarežģītības un aktivitāšu skaita, tādēļ precīzas projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas būs iespējams aprēķināt pēc pirmās konsultācijas. Dažkārt projektu vadības pakalpojumus var attiecināt uz projekta attiecināmajām izmaksām.

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Finansējums uzņēmējdarbības attīstīšanai

Uzņēmējdarbības attīstīšanai ir pieejams finansējums no Eiropas Savienības fondiem vai citiem finanšu devējiem. Informāciju par pieejamo finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai var jautāt SIA Mergera, kas ieteiks piemērotākos finansējuma devējus. Kā arī meklēt, piemēram, Centrālās finanšu līguma aģentūras mājaslapā, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā un citur.

Piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondiem vai citiem finanšu devējiem SIA Mergera var piedāvāt projektu vadības pakalpojumus. Šāda projekta pilns vadības cikls sevī ietver:

Projekta veiksmīgai sagatavošanai un ieviešanai, liela nozīme ir komandai. Tādēļ projekta izstrādes un ieviešanas procesā SIA Mergera kļūs par Jūsu uzņēmuma komandas daļu.

Projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, projekta sarežģītības un aktivitāšu skaita, tādēļ precīzas projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas būs iespējams aprēķināt pēc pirmās konsultācijas. Dažkārt projektu vadības pakalpojumus var attiecināt uz projekta attiecināmajām izmaksām.

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Finansējums darbinieku piesaistīšanai

SIA Mergera piedāvā projektu vadības pakalpojumus, sagatavojot projekta pieteikumus Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Solidaritātes korpusa izsludinātajām aktivitātēm, piesaistot finansējumu darbinieku algošanai. Šādu projektu pilns vadības cikls sevī ietver:

Realizējot Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Solidaritātes korpusa izsludinātos projektus, dažās aktivitātes ir pieejams papildus finansējums esošo darbinieku atalgojumam un darba vietas iekārtošanai piesaistītajam darbiniekam.

Projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas projektos ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, projekta sarežģītības un aktivitāšu skaita, tādēļ precīzas projektu vadīšanas pakalpojumu izmaksas būs iespējams pateikt tikai pēc pirmās konsultācijas. 

Pirmā konsultācija jebkuram SIA Mergera pakalpojumam ir bez maksas.

Aptuvenās projekta vadības pakalpojuma izmaksas iespējams aprēķināt kalkulatorā