Distances līgums

Distances līgums

 

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “Mergera”, reģistrācijas nr. 40203329535, juridiskā adrese: Lielā iela 15, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284, tālrunis: + 371 22514827, e-pasts: mergera@mergera.lv no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam digitālos materiālus un pakalpojumus, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina digitālo materiālu nosūtīšanu klientam e-pastā divu darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, savukārt pakalpojuma piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju vai kā periodā, kurš norādīts pakalpojuma aprakstā.

Atteikuma tiesības

Aizpildot tiešsaistes formu klients sniedz visu nepieciešamos informāciju, lai SIA “Mergera” varētu nodrošināt digitālā satura piegādi vai pakalpojumu. Par skaidru patērētāja piekrišanu iegādāties digitālo saturu vai pakalpojumu ir uzskatāma rēķina apmaksa pēc kuras SIA “Mergera” piegādā digitālo saturu vai sniedz pakalpojumu.

Atteikuma tiesības no digitālā satura:

Atteikuma tiesības no pakalpojuma:

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt digitālā satura piegādi vai pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.